Курс по Микропигментация

Вашият шанс за личен успех!

 1. Информация за курса
  • Микропигментацията е естетична козметична процедура която представлява въвеждане на специализирани пигменти предназначени за пигментиране на горните слоеве на епидермиса. Основни цели на микропигментацията са:
   • Коригиране
   • Акцентиране
   • Придаване на хармоничност
   • Създаване на реалистична и естествена визия
  • Всички материали и оборудване по време на обучението се предоставят от Beauty Concept
  • Обучението е индивидуално и се провежда в базата на Beauty Concept
  • Опция за Стартов пакет с допълнително заплащане
 2. Резултати
  • Ще можете да създавате идеална форма на веждите
  • Ще можете да коригирате асиметрично разположени вежди
  • Ще владеете съвършено техника с „пудра ефект” и техника „светлосянка”
  • Ще научите особености при различни типове кожа
  • Основи на колористика
  • Ще владеете техника на корекция при некачествена работа
 3. Продължителност на обучението 
  • 60 учебни часа
  • С основен акцент на практическата подготовка
  • Демонстрация и работа върху реален модел
  • Държавен изпит по практика, самостоятелна работа на курсиста върху реален модел
 4. Учебна програма
  • Учебният план се състои от учебни предмети/модули
  • Учебните предмети/модули са теоретични и практически

Обща професионална подготовка

  • Здравословни и безопасни условия на труд

Отраслова професионална подготовка

  • Хигиена и безопасност при работа(теория и практика)

Специфична професионална подготовка

  • Анатомия
   • Мускулна система
   • Лицеви мускули
   • Устройство на кожата
   • Видове кожи, особености
  • Козметика- микропигментация
   • Видове микропигментация. Методи за изпълнение
   • Показания и противопоказания на метода
   • Видове пигменти
   • Видове апарати за микропигментация, спецификация на игли, експлоатация на апарата
   • Анестезия- видове и начини на приложение
   • Асептика и антисептика
   • Информирано съгласие преди процедурата
   • Начин на работа с инструмента за измерване (съотношение на златната пропорция т. наречен Калипер)
   • Тестване на алергични реакции
   • Технически аспекти на основните методи при микропигментация:
    • Техника „светлосянка”
    • Техника „пудра ефект”
   • Професионална етика и култура

Учебна практика

  • Козметика-микропигментация
   • Работа с инструмента за измерване
   • Работа върху симулативна кожа, хартия
   • Техники „светлосянка” и „пудра ефект”
  • Производствена практика-микропигментация
 •  След успешно положен държавен изпит по теория и практика курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация професия „Козметик”, специалност Козметика, модул „Микропигментация“ – част от втора степен на професионална квалификация

Документи за записване 

  • Заявление за записване в курс( на място или по email-адрес)
  • Копие на документ доказващ минимална възраст навършени 16години( копие от лична карта)
  • Копие на Диплома за завършено средно или висше образование/ или удостоверение от учебно заведение за завършен десети клас
  • Документ оригинал удостоверяващ здравословното състояние на кандидата (медицинско за работа)
  • Договор за обучение между директора на ЦПО и обучаемото лице
  • 4 бр. снимки 45/35 матова повърхност- които да отговарят на изискванията на Приложение №5 към чл.9 ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи

Пратени по електронна поща снимки и документи не се приемат!

Начин на плащане – Всички плащания се извършват според договора, сключен между курсиста и Beauty Concept
Студио Ева ЕООД

  • В брой
  • Банкова сметка
   • IBAN: BG52RZBB91551010638838
   • BIC: RZBBBGSF
   • Райфайзенбанк (България)