Курс по маникюр/педикюр

Искате ли да бъдете експерти в маникюра?
Екипът на Beauty Concept влага огромен опит и професионализъм в подготовката на всеки един курсист. Персоналните обучения са изцяло насочени към развитие на обучаващите се. Професионалното ниво на обслужване на клиентите Ви ще бъде Вашия неизбежен успех!

 

 1. Информация за курса

Курсовете по маникюр и педикюр са подходящи както за начинаещи, които току-що ще се запознават със сферата на красотата, така и за напреднали, които искат да опреснят своите знания и да развият още повече своите умения. Обучението в курса обхваща теория и практика, като основни са практическите занятия поради естеството на професията.

  • Всички материали и оборудване по време на обучението се предоставят от Beauty Concept
  • Обучението е индивидуално и се провежда в базата на Beauty Concept
  • Демонстрация и работа върху реален модел
 1. Резултати

След завършено обучение курсистът ще умее да:

  • Предлага и извършва услугата маникюр/педикюр
  • Прилага различни техники за декориране на ноктите
  • Консултира и предлага на клиента продукти за поддържане състоянието на маникюра и кожата на ръцете в домашни условия
  • Преценява състоянието на нокътната структура и кожата на ръцете и предлага конкретна програма за обработването им
  • Осъществява ефективна комуникация с клиенти и колеги, умее да работи в екип
  • Спазва правилата за здравословно и безопасно упражняване на професията

Учебна програма

  • Учебният план се състои от учебни предмети/модули.
  • Учебните  предмети/модули са теоретични и практически.
  • Учебните предмети/ модули по теоретично обучение включват часове по:

Обща професионална подготовка

  • Здравословни и безопасни условия на труд
  • Предприемачество

Отраслова професионална подготовка

  • Хигиена и безопасност при работа
  • Професионална етика и професионално развитие
  • Чужд език по професията
  • Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло

Специфична професионална подготовка

  • Естетика и стил
  • Рисуване
  • Материалознание
  • Заболявания по кожата и ноктите
  • Технология на специалността
  • Организация на работната среда

Учебните предмети/модули по практическо обучение включват часове по:

  • Маникюр/педикюр
  • Учебна практика по специалността
  • Производствена практика.Съвременни тенденции в маникюра/ педикюра

След успешно положен държавен изпит по теория и практика курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация за  придобиване на квалификация по част от професията “Маникюрист-педикюрист“ – Само за частта  ,,Маникюрист“, специалност  “Маникюр“ и за частта „Педикюр”, специалност „Педикюрист”.

Продължителност на обучението

  • 144 учебни часа
  • Държавен изпит по практика, самостоятелна работа на курсиста върху реален модел

Документи за записване

  • Заявление за записване в курс( на място или по email-адрес)
  • Копие на документ доказващ минимална възраст навършени 16години( копие от лична карта)
  • Копие на Диплома за завършено средно или висше образование/ или удостоверение от учебно заведение за завършен десети клас
  • Документ оригинал удостоверяващ здравословното състояние на кандидата (медицинско за работа)
  • Договор за обучение между директора на ЦПО и обучаемото лице
  • 4 бр. снимки 45/35 матова повърхност- които да отговарят на  изискванията на  Приложение №5  към чл.9 ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи

Пратени по електронна поща снимки и документи не се приемат!

Начин на плащане – Всички плащания се извършват според договора, сключен между курсиста и Beauty Concept

  • В брой
  • Банкова сметка
   • IBAN: BG52RZBB91551010638838
   • BIC: RZBBBGSF
   • Райфайзенбанк (България)