Заявление за участие в квалификационен курс

Копие на документ доказващ минимална възраст навършени 16години.

Копие на Диплома за завършено средно или висше образование/ или удостоверение от учебно заведение за завършен десети клас.

Документ оригинал удостоверяващ здравословното състояние на кандидата.

Договор за обучение между директора на ЦПО и обучаемото лице.

4 бр. снимки 45/35 матова повърхност- които да отговарят на изискванията на Приложение №5 към чл.9 ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи

Пратени по електронна поща снимки и документи не се приемат!